Selemix 9-120 UHS Akryl Herder Rask 5L 1.959.5120/E5

2 916,73 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 195951205 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.