Zingasolve tynner 1L

107,50 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 119118 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Zingasolv er en C9-C10 aromatisk hydrokarbon. Zingasolv er produsert etter de høyeste standarder. Den inneholder ikke målbare mengder av polysykliske aromatiske, tungmetaller eller klorerte forbindelser.

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.