Zingalu 1kg

336,25 kr inkl. mva

Zingalu 1kg

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 119120 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Zingalu 1kg

Zinga med 4 % aluminium. 1K katodisk beskyttelse med meget god holdbarhet. Tilnærmet likt utseende som varmegalvanisering

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.