Selemix 9-090 Akryl Herder 5L 1.959.5090/E5

4 527,51 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 195950905 Kategorier: , ,

Tilleggsinformasjon

Vekt 5.33 kg

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.