Selemix 9-065 Herder 5L for Large Surfaces1.959.5065/E5

2 321,68 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: Tilgjengelig som restordre
+
Varenummer: 195950655 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.