Jotamastic Smart Pack HB Grey A 5L

2 345 kr inkl. mva

Jotamastic Smart Pack HB Grey A 5L

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 116769 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Jotamastic Smart Pack HB Grey A 5L

Dette er en to-komponent aminherdet epoksymastikmaling. Det er et overflatetolerant tykkfilmsprodukt med høyt tørrstoffinnhold. Designet for påføring med pensel og rull. 1:1 blandingsforhold for enklere bruk, og redusert avfallsmengde. Spesielt beregnet på områder hvor optimal forbehandling ikke er mulig eller ønskelig. Gir langvarig beskyttelse i miljøer med høy korrosivitet. Kan brukes som primer, mellomstrøk, toppstrøk, eller som et ett-strøkssystem over eller under vann. Egnet for riktig forbehandlet karbonstål, galvanisert stål, rustfritt stål, aluminium, betong og en rekke tidligere malte overflater.

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 - Brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 - Irriterer huden. H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.