Hagmans Stålplast Chemical Metal 0,18L

125 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 116615 Kategorier: ,

Beskrivelse

  • Hagmans Stålplast Chemical Metal brukes for å reparere tre, metall, porselen, betong og andre materialer, samt for tetting av bensintanker, elementer, rør, vanntanker, takrenner m.m. Produktet tåler bensin, kjølevæske, olje, vann m.m

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering