Hagmans Polyester reprasjonssett 250gr

363 kr inkl. mva

Polyester reparasjonssett

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 76437 Kategorier: ,

Beskrivelse

  • Polyester reparasjonssett 250gr, som inneholder det, som du behøver for å utføre en profesjonell og priseffektiv reparasjon av gjennomgående huller i bilen, campingvognen, båten eller i hjemmet.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.25 kg

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (Høreorganene.) H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.