Sølvalitt Alu 5L

2 535 kr inkl. mva

Sølvalitt Alu 5L

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 15475 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Sølvalitt Alu 5L

1K fysikalsk tørkende silikon akrylmaling. Det er et aluminiumspigment produkt. Den er varmebestandige opp til 600 °C. Kan brukes som primer, mellomstrøk, eller toppstrøk over vann. Egnet for riktig forbehandlet karbonstål, galvanisert stål, rustfritt stål og aluminium.

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 - Brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 - Irriterer huden. H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (sentralnervesystem (SNS)) H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.