Du har ingen produkter i handlekurven.

Betingelser

Bestilling

Ny kunde :

Gå til kundeskjema under bli kunde og fyll inn opplysningene vi ber om.

I forbindelse med bestillingen, godtar du at C. Christoffersen lagrer og bruker informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post slik at vi kan tilby de tjenestene som du forventer av oss. C. Christoffersen AS forplikter seg til å beskytte din personlige informasjon overfor tredjepart.

Eksisterende kunde:

For å betjene eksisterende kunder via nettbutikk er vi avhengige at du registrerer din epost adresse i følgende link: Eksisterende kunde.

Ordrebekreftelse

Etter at vi har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse på epost. Vi oppfordrer alle kunder til å kontrollere at ordren stemmer med riktig antall, produktnummer etc. Hvis vi ikke får tilbakemeldinger om feil , må vi anta at ordren stemmer. C. Christoffersen AS har stort fokus på service, innbefattet rask levering. Vi pakker derfor ordrer fortløpende og korreksjoner må derfor være oss i hende i løpet av 1 time etter at ordrebekreftelse er mottatt. Dette for å begrense feillevering til et minimum.

I særlig grad gjelder dette produkter hvor C. Christoffersen må produsere/ tilpasse produktet ihht til spesifikasjoner oppgitt av kunden selv, f.eks. blandet lakk til bil i henhold til fabrikantens oppgitte fargekode, eller kapp, (eks. golvbelegg), etc.

Merk deg også kapittelet om angrerett senere i betingelsene.

Faktura

C. Christoffersen AS sender primært elektronisk faktura. Hvis du ønsker en skriftlig faktura til regnskap e.l., så ta en utskrift av vedlegget. Du vil ikke motta noen egen papirfaktura per post.

Betaling

Når du betaler håndteres betalingen av vår betalingspartner for å garantere rask og sikker betaling.

Vi benytter en betalingsløsning fra Netaxept og Vipps, og du kan betale med Visa, Mastercard eller Vipps. Netaxept og Vipps garanterer for sikkerheten til dine data. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer.

Betaling skal være mottatt før utkjøring/henting fra butikk, med mindre annet er avtalt.

Frakt og mottak

C. Christoffersen AS kan besørge frakt til ønsket leveringssted i hele landet. Vi bruker eksterne transportører, og er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser under transport. Vi vil informere etter beste evne angående eventuelle forsinkelser, men presiserer at alle oppgitte leveringstider er veiledende og kan avvike.

Dersom det er bestilt levering på dør og det er hindringer i veien (bom, smal vei, bratt vei, undergang etc.) leveres varen på nærmeste postkontor. Det samme gjelder dersom ingen er tilstede på avtalt leveringsadresse og pakken er for stor til å kunne legges i låst postkasse. Er det produkter i leveringen som ikke tåler frost og leveransen skjer innenfor perioder som kan medføre frostskader må overlevering skje personlig. Pakker som er merket med «Tåler ikke frost» er utstyrt med frostindikator og denne må sjekkes ved varemottak. Viser frostindikator at pakken har vært utsatt for frost før overlevering må dette dokumenteres med bilde til kundeservice@cchristoffersen.no. Etter overlevering er det kundens eget ansvar å sikre varen mot frost.

Henting i butikk

Butikk i Rødmyrsvingen 53, 3735 Skien er åpen 9-17 på hverdager, torsdag 9-19 samt lørdag 9-15. Varer kan ikke hentes utenom åpningstid.

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet før bruk. Det er ingen reklamasjonsrett på produkter med feil som er tatt i bruk. Se avsnitt «Reklamasjon» nedenfor.
VIKTIG! Dersom det er utvendige/synlige skader ved levering må dette skrives på fraktbrevet ved mottak, slik at vi kan ta saken videre med transportselskapet. Innvendige skader som ikke er synlige ved levering, men oppdages ved åpning/fjerning av emballasje må rapporteres med en gang.

Reklamasjon

For forbrukerkjøp viser vi til Lov om forbrukerkjøp.
Før feil meldes til C. Christoffersen, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik        C. Christoffersen har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette slik at        C. Christoffersen kan iverksette tiltak for å ordne opp i saken. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom C. Christoffersen ikke får melding straks etter at  mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. C. Christoffersen erstatter kun produktet som er levert. Når det gjelder ferdig blandet lakk i henhold til oppgitt fargekode er det kundens ansvar å avdekke fargeavvik før produktet påføres overflaten. I praksis medfører dette at dersom et produkt er påført overflaten og det oppdages i etterkant at fargen er feil, er ikke  C.Christoffersen AS erstatningspliktig for en evt. opprettingskostnad.  C. Christoffersen AS dekker kun fargeavvik som kan tilbakeføres til å være oppstått som følge av at C. Christoffersen har levert noe annet enn det som er bestilt. Erstatningsplikt frafaller også dersom produktets bruksanvisning ikke er fulgt.

Oppstår det tvil om hvordan produkter skal brukes må kunden ta kontakt med kundeservice på tlf. 415 34 700.

 

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. I hovedsak innebærer dette at du som forbruker har en frist på 14 dager fra du fikk melding om at varen er levert/ klar for avhenting, til varen må være returnert. Direkte returkostnader betales av varebestiller/kunde. Det er forøvrig anledning til å overlevere varen hos leverandør innenfor samme frist.

NB! For varer som er produsert etter spesifikasjoner fra kjøper, som f.eks  ferdig blandet bil lakk etter oppgitt fargekode, kapp (golvbelegg,etc.) gjelder ikke rett til å angre, jvfr.§ 22 i angrerettloven. Link til Lovdata, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Vi har i nettbutikken lagt ut informasjon som skal bidra til at du som kunde er i stand til å gi oss tilstrekkelig med informasjon til at du får korrekt farge på lakken du bestiller.

Dersom varen er forringet ved at produktet er åpnet uten at dette var nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og funksjon kan C. Christoffersen AS kreve en kompensasjon for verdiforringelse.

Returrett utover angrerettloven.

Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun varer med restholdbarhetstid >=2.mnd i uåpnet emballasje i retur.          OBS: Dette gjelder naturlig nok ikke ferdigblandet lakk. Når det er snakk om den type leveranse er det svært viktig å lese i gjennom informasjonen vi har lagt ut vedrørende fremgangsmåte for bestilling. Får C. Christoffersen AS den informasjonen vi ber om skal det være god sikkerhet for at vi leverer korrekt farge. Om det likevel skulle oppstå feil og dette kan tilbakeføres til vår behandling, vil det fortsatt være rett til retur.

Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Varer skal returneres på forsvarlig måte og i uskadd stand. Kostnad for returfrakt faller normalt på kunden dersom det ikke kan tilskrives å være C. Christoffersen sin egen feil.