PPG Deltron D8080 UV Primer 0,3 spray

2 488,75 kr inkl. mva

PPG Deltron D8080 UV Primer 0,3 spray

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 808003 Kategorier: ,

Beskrivelse

PPG Deltron D8080 UV Primer 0,3 spray

PPG D8080 UV Primer er et unikt UV-herdet underlag som egner seg til mindre reparasjoner av små bulker og riper. Reparasjonstiden med D8080 er ekstremt kort, med enkel påføring fra en sprøyteklar sprayboks og bare 2 minutter herdetid ved bruk av en godkjent UV lampe.

Veiledning D8080 UV-Primer 2018.02

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.255 kg

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.