Tilbud

Selemix 9-075 HS Direct Herder 5L 1.991.5075/E5

2 884,33 kr 1 153,73 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 199150755 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.