Selemix 9-010 Epoxy Herder 5L 1.959.4010/E5

1 620,40 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 195940105 Kategorier: , ,

Tilleggsinformasjon

Vekt 4.65 kg

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.