Selemix 7-611 Fast Dry Synt.TC Matt 3,5kg 1.776.1100/E3.5K

687,05 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 177611003 Kategorier: , ,

Beskrivelse

7-611 hurtigtørkende syntetisk matt topplakk har god vedheft på bart stål og tørker veldig raskt. Den anbefales spesielt til landbruks- og anleggsmaskiner samt til gjenstander laget av jernholdig metall.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3.5 kg

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.