Selemix 1-420 PU Tynner 5L 1.911.4420/E5

962,42 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 191144205 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.