Selemix 1-215 Tynner 5L 1.921.3215/E5

704,22 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 192132155 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.