PPG Deltron D8740 Primer Plastic Additiv 1L

2 266,67 kr inkl. mva

PPG Deltron D8740 Primer Plastic Additiv 1L

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 87401 Kategorier: ,

Beskrivelse

PPG Deltron D8740 Primer Plastic Additiv 1L

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.876 kg
Dimensjoner 11 × 11 × 13.5 cm

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H332 Farlig ved innånding. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.