PPG Deltron D8420 Plast Primer Spray 400ml

275,66 kr inkl. mva

PPG Deltron D8420 Plast Primer Spray 400ml

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 84200 Kategorier: , ,

Beskrivelse

PPG Deltron D8420 Plast Primer Spray 400ml

D8420 er en transparent  vedheftsprimer på spray for plastunderlag. Den egner seg for bruk på en rekke forskjellige plasttyper, med unntak av PE, PC, ABS, PU/PU-RIM, PP og POM.
Den kan nå også fås i 1 liter – D820.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.3112 kg
Dimensjoner 7 × 7 × 20 cm

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.