PPG Deltron D8092 Wash Etch Primer Chromate Free 1L

1 069,96 kr inkl. mva

PPG Deltron D8092 Wash Etch Primer Chromate Free 1L

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
  • ?

    PPG Deltron D8293 Reactive Thinner 1L

    Read more
Varenummer: 80921 Kategorier: , ,

Beskrivelse

PPG Deltron D8092 Wash Etch Primer Chromate Free 1L

PPG D8092 er en kromatfri wash etch-grunning som er rask, fleksibel og svært brukervennlig. De ypperlige påføringsegenskapene og 5 dagers potlife gjør at lakkeringsarbeidet går unna så raskt og enkelt som mulig.

Brosjyre D8092

Tilleggsinformasjon

Vekt 1.055464 kg
Dimensjoner 11 × 11 × 13.5 cm

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.