PPG Delfleet F3976 2K Primer Hvit 5L

4 459,02 kr inkl. mva

PPG Delfleet F3976 2K Primer Hvit 5L

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 39765 Kategorier: ,

Beskrivelse

PPG Delfleet F3976 2K Primer Hvit 5L

Delfleet hurtigreparasjonssystem er beregnet for bruk med F392 / F3976 fyllende primer-surfacere og Delfleet UHS topplakk. Dette gir en lav-VOC-prosess med sterkt reduserte tørketider ved ovnstørking, samtidig som den bevarer en fantastisk glans og holdbarhet som fullt ut oppfyller de høyeste kravene til standard som dagens flåteeiere stiller.
I bruksklar form har primerne et VOC-innhold på under 540 g/l, og topplakkene ligger på under 420 g/l.

Tilleggsinformasjon

Vekt 6.725 kg
Dimensjoner 18 × 11 × 29 cm

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.