Nexa Turbo Aluminium Controller 2,5L P192-611/E2.5

2 076,04 kr inkl. mva

Nexa Turbo Aluminium Controller 2,5L P192-611/E2.5

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 1926112 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Nexa Turbo Aluminium Controller 2,5L P192-611/E2.5

EHS Turbo Plus er et allsidig 2K akryllakksystem som kun er beregnet på lakkering av kommersielle kjøretøy (som f.eks lastebil). EHS Turbo Plus gir en finish med fremragende glans og holdbarhet som fullt ut oppfyller de høyeste kravene til standard som dagens flåteeiere stiller. I sprøyteklar stand er produktets VOC-innhold mindre enn 420 g/l.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1.862 kg

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering