Hagmans Marine Filler 0,2L

123 kr inkl. mva

Hagmans Marine Filler

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 76438 Kategorier: ,

Beskrivelse

  • Hagmans Marine Filler er en 2-komponent sparkelmasse til marin anvendelse, som er meget lett å slipe. Reparerer revner og mindre hull i glassfiberarmert plast, stål, aluminium, tre etc. Til anvendelse over vannlinjen.

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering