Hagmans Marine Filler 0,2L

147 kr inkl. mva

Hagmans Marine Filler

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 76438 Kategorier: ,

Beskrivelse

  • Hagmans Marine Filler er en 2-komponent sparkelmasse til marin anvendelse, som er meget lett å slipe. Reparerer revner og mindre hull i glassfiberarmert plast, stål, aluminium, tre etc. Til anvendelse over vannlinjen.

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (Høreorganene.)