Hagmans Etch Primer Grå 400ml

156 kr inkl. mva

Hagmans Etch Primer Grå

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 68868 Kategorier: , ,

Beskrivelse

  • En rustbeskyttende grunning som brukes på vanlige, galvaniserte metallplater og aluminium som skal dekkmales. Kan overmales med de fleste lakksystemer på markedet. 1-K og 2K-lakksystemer. Tørketid ca. 10 min.

Tilleggsinformasjon

Dimensjoner 7 × 7 × 20 cm

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.