FX Primer plast 400ml for easy seam sealer TSP 030

500,18 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 108002 Kategori:

Beskrivelse

FX Plast Primer

  • Plastprimer som skal brukes på de fleste plastmaterialer
  • Spray ett lett strøk
  • Utmerket vedheft
  • Hurtig tørking
  • Kan overlakkes etter 15 minutter

 

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.291 kg
Dimensjoner 6.6 × 6.6 × 20 cm

Dokumenter

Faresymboler og varselord

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H373 Kan forårsake organskader hørselsorgan ved langvarig eller gjentatt eksponering