Farecla Poleringsmiddel 1L G3 G3P101

677,50 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: Tilgjengelig som restordre
+
Varenummer: 123070 Kategorier: , ,

Faresymboler og varselord

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.