Dolphine Speed Glaze 440ml BAGDOLSG/1

195 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 126650 Kategorier: ,

Faresymboler og varselord

H226 - Brannfarlig væske og damp. H315 - Irriterer huden. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H361 - Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H372 - Forårsaker organskader (hørselsorgan) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Innånding).