3M 5917 Plast Grunning 200ml

230,46 kr inkl. mva

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: Tilgjengelig som restordre
+
Varenummer: 31779 Kategori:

Beskrivelse

  • Bruk en høykvalitets primer, laget for lim fra 3M
  • Forbered overflaten av fleksibel og halvfast plast før påføring av 3Ms plastreparasjonsprodukter
  • La tørke før du bruker lim

 

Bruk 3M™ Polyolefin primer for å øke vedheft i ved liming av plastmaterialer. Påfør etter sliping, la tørke, og påfør lim.

Bruk 3M™ Polyolefin primer øker vedheft ved liming av plastmaterialer både i interiør og eksteriør. Vi har designet primeren spesielt for plast som er identifisert av støpemerkene PP, EP, TPO, eller EPDM. Spray primeren lett på etter sliping. Bruk så lite som mulig. La tørke i ti minutter før du påfører lim. (TF-versjonen trenger 15 minutters tørketid.)

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.0224 kg
Dimensjoner 1.825 × 1.391 × 1.508 cm

Faresymboler og varselord

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H373 Kan forårsake organskader nervesystem/sanseorgan ved langvarig eller gjentatt eksponering H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 2% av blandingen består av bestanddeler med ukjent akutt oral giftighet. Inneholder 2% av ingredienser med ukjent fare for vannmiljøet. Oppdatert iht EU forordning 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Ingredienser iht. EU forordning 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler: < 5 % halogenerte hydrokarboner