Du har ingen produkter i handlekurven.

Bærekraft

         HMS

Null skader med og uten fravær

       Kvalitet

Levere riktig vare til rett tid med riktig pris

      Miljø

Minimalisere påvirkning på ytre miljø

 

Iso Sertifisering

 

Kvalitet og HMS policy

Vår politikk for kvalitets-, HMS og miljøstyring, skal beskrive bedriftens forhold til krav og forventninger som stilles av lover, kunder, ansatte, eiere og samfunnet, samt av standardene ISO9001 og ISO 14001.

 

C.Christoffersen skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Arbeidet med helse-, miljø og sikkerhet skal ha 1. prioritet i bedriften. For å unngå ulykker, skal vi jobbe målbevisst med å etablere gode rutiner og vi skal etterleve disse.

Vi skal levere tjenester som oppfyller kundens krav, og vi skal arbeide aktivt for å etablere og opprettholde gode relasjoner til kunder og leverandører

 

Der hvor våre prosesser kan påvirke det ytre miljø, skal vi gjennom opplæring, informasjon og styring av våre miljøaspekter skape engasjement for arbeidet med å minimalisere påvirkning på ytre miljø. Dette skal vi gjøre blant annet ved å ved å tilrettelegge for energisparing, ha kontroll på farlige kjemikalier, substituere der det er mulig, gjøre miljøvennlige innkjøp, tilby returordninger til kunder og sortere  avfall.

Bedriften og de ansatte skal ha kontroll på hvilke lover og regler som gjelder for virksomheten, og vi skal overholde disse. Vi skal i alle forhold vise samfunnsansvar og opptre på en måte som oppfattes som samfunnsnyttig, etterrettelig og etisk riktig.

Vi skal  kontinuerlig jobbe med forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål for både HMS og kvalitet.