Zinga Aluspray 500ml

198,75 kr inkl. mva

Zinga Aluspray 500ml

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 119121 Kategorier: , ,

Beskrivelse

Zinga Aluspray 500ml

Zinga med 4 % aluminium. Gir tilnærmet likt utseende som varmgalvanisering. Ideel for bruk til mindre reparasjoner/prosjekter, på skadet eller nedslitt varmegalvansiering.

Faresymboler og varselord

H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.