SprayMax BMW Cosmossvart 303 400ml

248,75 kr inkl. mva

SprayMax BMW Cosmossvart 303 400ml

Minste bestillingsantall: 1
Lagerstatus: På lager
+
Varenummer: 112784 Kategorier: , ,

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.3 kg
Dimensjoner 7 × 7 × 20 cm

Faresymboler og varselord

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H318 Gir alvorlig øyeskade. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.