Bestilling av varer

415 34 702
kundeservice@cchristoffersen.no

Ole Erik Nilsen – Lagersjef

Frode Thorstensen – Formann Lager

Torkel Langerud

Abbas Shelac Al-Kasir

Øystein Homme

Roger Røisland

Øystein Andre’ Jenshaug

Lucky Nordskog

Even Selander

Inge Stian Djuvet

Morten Kornkåsa