Bestilling av varer

415 34 702
kundeservice@cchristoffersen.no

Ole Erik Nilsen

Lagersjef

Frode Thorstensen

Formann Lager

Elisabeth Sagmo

Abbas Shelac Al-Kasir

Øystein Homme

Roger Røisland

Bente Nedberg Melaas

Lucky Nordskog

Torkel Langerud

Inge Stian Djuvet

Morten Kornkåsa

Even Selander